Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchově dětí.

Hlavní náplní centra je organizace přednášek, seminářů, prakticky zaměřených pobytových kurzů a také vedení příprav na manželství. Dále nabízíme poradenství a pomoc v krizových situacích.

Naše historie

Jako dobrovolníci jsme se od 90. let věnovali přípravám na manželství. V roce 2002 jsme se rozhodli založit Rodinné centrum Praha a postupně se rozrůstali. Od našeho vzniku jsme ušli dlouhou cestu a v současné době máme programy nejen pro snoubence, ale i novomanžele, čerstvé rodiče i pro rodiny s dospívajícím dětmi.

Naše motivace a hodnoty

V začátcích našich manželství jsme byli doprovázeni zkušenějšími a to pro nás mělo obrovskou hodnotu. Proto i my chceme pomáhat rodinám hledat svoji cestu k naplněné a fungující rodině, překonávat životní překážky, realizovat rodinné cíle a zlepšovat partnerské a rodičovské dovednosti. Být pro rodiny oporou nám dává obrovský smysl.

Vycházíme z křesťanského prostředí, což ale neznamená, že se zaměřujeme pouze na křesťanské páry. Jsme přesvědčeni, že principy komunikace, výchovy dětí či myšlení ve zdravé a fungující rodině jsou platné pro všechny, bez ohledu na vyznání.

Financování

Jsme nezisková organizace. Náš provoz a pořádání kurzů je částečně kryt z účastnických poplatků, ale do velké míry je chod centra závislý na grantech, které jsou však poměrně nejisté. Rádi bychom šli cestou samostatné udržitelnosti, zároveň ale chceme nechat kurzy co nejvíce finančně dostupné.

Pokud Vám naše práce dává smysl, můžete nás podpořit na účet 2901081169/2010. Budeme rádi za každý pravidelný i jednorázový dar.

Nakupujete na internetu? Můžete nám přispívat přes givt. Vás nákup nebude stát ani o korunu více, ale prodejce nám z jeho provize dá malé procento.

Náš tým

Vedoucí rodinného centra

Fotografie lektora
Ing. Marie Macounová
Od roku 2011 vedu rodinné centrum a podílím se na vytváření programů, přednášek, vedení skupin a školení. Jsem spoluautorkou a lektorkou v programech: Máma a táta pro 21. století, Spokojená na mateřské, Máma se vrací do práce, První kroky na mateřské, Víkend pro mámu a dceru a mnoho dalších. Snoubence připravuji na manželství již od r. 1988, v rodině i v rámci projektů rodinného centra. Absolvovala jsem množství kurzů a výcviků (LAROP, Kros, Výcvik pro pomáhající profese, Terapie partnerského vztahu, 5-letý výcvik v Remediu pro skupinovou dynamiku apod.). S manželem Pavlem máme 4 krásné dcery.

Lektoři

Fotografie lektora
Ing. Pavel Macoun
Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT. Jsem absolventem kurzu LAROP pro práci v pomáhajících profesích. Společně s manželkou Marií od r.1988 vedeme přípravy na manželství a rodičovství. Miluji své 4 dcery, hory, moře a hru na varhany.
Fotografie lektora
Ing. Stanislava Hrušková Ph.D
Absolvovala jsem fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze a doktorské studium v oboru psychologie a sociologie práce. Jsem absolventkou lektorského kurzu efektivního rodičovství. V současné době pracuji jako konzultant pro projektové řízení, vedu kurzy pro rodiče a vyučuji na Mensa gymnáziu a na VŠE.
Fotografie lektora
PaedDr. Zdena Veselá
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako lektorka působím již 12 let. V současné době učím na základní škole a pracuji v programu „Máma a táta pro 21. století” a dalších programech pro snoubence. Ve volných chvílích vyrábím šperky z Fimo.
Fotografie lektora
Mgr. Eva Špinarová
Vystudovala jsem hru na klavír na konzervatoři a hudební vědu na FF UK. Působila jsem jako korepetitorka na hudebních školách, redaktorka v hudebním nakladatelství i jako asistentka pedagoga v MŠ specializující se na integraci dětí se SVP. S manželem máme za sebou 9letou zkušenost s domácím vzděláváním našich 2 dětí. Absolvovala jsem 4letý sebezkušenostní výcvik pro pomáhající profese v rogersovské psychoterapii, v níž pokračuji formou individuální terapie i supervize. V roce 2022 jsem nastoupila na 3leté studium Jógy a jógové terapie na FTVS UK. S Rodinným centrem Praha spolupracuji od r. 2016, podílím se na letních pobytech, víkendech pro mámu & dceru, kurzech Spokojená na mateřské a Efektivní rodičovství.
Fotografie lektora
Bc. Lucie Smolíková
Vystudovala jsem andragogiku. V průběhu rodičovské dovolené jsem se stala spoluzakladatelkou mateřského centra a pracovala jako lektorka předškolní přípravy dětí. Po rodičovské dovolené jsem deset let pracovala v oblasti náhradní rodinné péče v doprovázející organizaci s pěstounskými rodinami. Prošla jsem řadou vzdělávacích programů zaměřených na práci s dětmi v náhradní rodinné péči, prevenci a komunikaci. V Rodinném centru Praha pracuji od roku 2010. Vedu víkendové pobyty pro matky a dcery, matky a syny, podílím se na letních pobytech, přednáškách a na vytváření programů centra. S manželem máme dospělého syna a dospívající dceru. Ve volných chvílích se věnuji turistice, kultuře a chodím cvičit do Sokola.
Fotografie lektora
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská
Vystudovala jsem obor psychologie/arteterapie na Jihočeské univerzitě a následně teologii/psychosociální studia na Husitské teologické fakultě v Praze, absolvovala jsem roční stáž na psychiatrické klinice, kde jsem prováděla skupinovou arteterapii. Aktuálně jsem zaměstnaná v Centru SÁMOVKA – Vhled. Absolvovala jsem základní i lektorský kurz Efektivního rodičovství, které nyní i učím. S manželem vychováváme pět dětí (nejstarší jsou trojčata).
Fotografie lektora
Mgr. et Mgr. Magdalena Klecandová
Vystudovala jsem Učitelství pedagogiky na FF UK a Učitelství společenských věd, filosofie a etiky pro SŠ na PedF UK. Učila jsem společenské vědy a občanskou výchovu na gymnáziu, vedla adaptační kurzy a byla jsem vedoucí na různých táborech. V současnosti se zaměřuji na podporu maminek na rodičovské dovolené formou kurzů pro maminky, učím ve školce a mám tři děti.
Fotografie lektora
Ing. Jan Veselý
Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT. Pracuji na obchodně technické pozici v menší firmě. 8 let jsem vedl skautský oddíl. V rodinném centru se podílím na programu pro otce a syny. Mám rád vodu, hory, zpívám ve sboru a rád pracuji na zahradě.
Fotografie lektora
Mgr. Julie Žemlová
Vystudovala jsem právnickou fakultu UK a doplňující pedagogické studium na téže univerzitě. V roce 2013 jsem absolvovala mediační výcvik a v letech 2015 až 2019 jsem prošla sebezkušenostním výcvikem PCA (Přístup zaměřený na člověka, rogersovská psychoterapie). Jsem autorkou akreditovaného kurzu pro učitele zaměřeného na budování pozitivního klimatu ve škole. Pro Rodinné centrum lektoruji Kurzy efektivního rodičovství. S manželem vychovávám tři děti.
Fotografie lektora
Jarka Korčáková
Vystudovala jsem Jabok (1997), obor pedagogika a teologie (spec. "Poruchy učení a chování dětí ve školním věku") V roce 2002 jsem absolvovala na Pražské psychoterapeutické fakultě. V roce 2009 jsem absolvovala specializační výcvik pro telefonickou krizovou intervenci. Pracuji v tomto oboru. Od roku 2008 pracuji v týmu programu „Máma a táta pro 21. století“.Jsem vdaná a mám dvě děti a psa.
Fotografie lektora
Bc. Anna Ptáčková
Pedagogickou fakultu UK jsem vystudovala souběžně s postupným příchodem našich dětí. Koloběh přednášek, přebalování, kojení a zkoušek mě přivedl až do Rodinného centra Praha, které se mi stalo oporou a průvodcem. Prošla jsem snad všemi programy (kromě těch pro otce a syny). Nyní poznávám život v Rodinném centru z druhé strany - na starosti mám část administrativního zázemí a lektoruji semináře o doprovázení dětí v digitálním světě.
Fotografie lektora
Mgr. Martina Nikolla
V roce 2020 dokončím magisterské studium psychologie a pětiletý výcvik PCA. Absolvovala jsem výcvik Edukativní rodičovské terapie, kurz Psycholog ve zdravotnictví, kurz Rodinná diagnostika a terapie. Pro Rodinné centrum Praha pracuji od r. 2010. Začínala jsem jako lektorka programů pro děti, pak vedoucí týmu pečovatelů o děti, nyní jako supervizorka pečovatelů a lektorka programů pro rodiny.
Fotografie lektora
Václav Veselý
Fotografie lektora
P. Mgr. Jiří Smolek
Vystudoval jsem CMTF UP v Olomouci, v r. 2013 jsem se stal knězem Římskokatolické církve. Několik let jsem vedl letní dětské tábory. Nyní se dětem a mladým lidem věnuji v centru mládeže Křižovatka v Příchovicích. Miluji svou velkou rodinu (mám sedm sourozenců a mnoho synovců a neteří), svou službu, lidi kolem sebe, hory, hudbu a sport.
Fotografie lektora
Jana a Vojta Maštálkovi
Fotografie lektora
Klára Rathouská
Jsem porodní asistentka a svoje povolání mám moc ráda! Nyní již třetím rokem pracuji na porodním sále v ÚPMD v Podolí, kde není o různé životní příběhy a zajímavé pracovní, ale také osobní zkušenosti a zážitky nouze. V průběhu těchto tří let jsem také absolvovala několik kurzů, abych zdokonalila své dovednosti a prohloubila své vědomosti. V nejbližší době bych si moc ráda rozšířila znalosti v oblasti kojení, a proto plánuji projít si kurzem pro laktační poradkyně. Moc dobře vím, že se toho mám ještě mnoho co učit. Ráda bych ale dosud získané znalosti využila a předala je dál nastávajícím maminkám, aby pro ně některá témata nemusela být tabu.
Fotografie lektora
Adam Smolík
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu a v současné době pokračuji ve studiu na Vyšší odborné škole. S dětmi pracuji jako vedoucí na letních táborech historického šermu a v rámci skautského oddílu. V Rodinném centru Praha se podílím na pobytech pro matky a syny a hlídám děti na letních pobytech. Mezi mé zájmy patří turistika, historický šerm a stolní hry.
Fotografie lektora
Lucie Zahálková
Fotografie lektora
Lucie Muchová
Vystudovala jsem Jabok a ETF - obor sociální a pastorační práce. Vdala jsem se a založila rodinu již na škole, takže se zatím plně věnuji rodině a našim čtyřem dětem. Absolvovala jsem Efektivní rodičovství, semináře a přednášky o výchově, mateřství a rodičovství. Své zkušenosti a čas jsem nabízela maminkám s malými dětmi v centru pro rodinu v Kobylisích, Chabrech a ve farnosti sv. Terezie z Lisieux. Miluji pohyb na čerstvém vzduchu, přírodu, ticho, klasickou i moderní hudbu, náš ochotnický divadelní spolek "Neochotní", pečení chleba a sladkých pokrmů.
Fotografie lektora
PhDr. Jitka Crhová
Fotografie lektora
Petra Staňková
Fotografie lektora
Mgr. Dagmar Pelcová DiS.
Vystudovala jsem nejprve Vyšší zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, poté jsem pokračovala na Ped. fakultě UHK obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika. 4 roky jsem pracovala v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze; aktuálně jsem 14. rokem v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích na různých pozicích - vedoucí terénních služeb, sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé... Absolvovala jsem základní výcvik v krizové intervenci a četné kurzy v oblasti komunikace, doprovázení a leadershipu. Zároveň jsem aktuálně ve výcviku v systemické rodinné terapii, lektoruji pro Centrum paliativní péče, Diakonickou akademii a další subjekty. Donedávna jsem každoročně vedla dětské tábory v salesiánském duchu.

Pečovatelé o děti

Fotografie lektora
Mgr.+Mgr. Veronika Macounová
Fotografie lektora
Mgr. Ing. Kristina Heřmanová
Fotografie lektora
Klára Korčáková
Fotografie lektora
Markéta Macounová
Fotografie lektora
Terezie Macounová
Fotografie lektora
Anna Lukavská
Fotografie lektora
Václav Veselý
Fotografie lektora
Adam Smolík
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu a v současné době pokračuji ve studiu na Vyšší odborné škole. S dětmi pracuji jako vedoucí na letních táborech historického šermu a v rámci skautského oddílu. V Rodinném centru Praha se podílím na pobytech pro matky a syny a hlídám děti na letních pobytech. Mezi mé zájmy patří turistika, historický šerm a stolní hry.
Fotografie lektora
Justýn Steinbauer
Fotografie lektora
Barbora Lisá
Fotografie lektora
Barbora Macounová
Fotografie lektora
Anna Poláková
Fotografie lektora
Veronika Poláková
Fotografie lektora
Magdaléna Švarcová
Fotografie lektora
Hana Polášková
Fotografie lektora
Marie Kahounová
Fotografie lektora
Barbora Sládková
Fotografie lektora
Dita Smolíková
Studuji na gymnáziu zaměřeném na přírodní vědy. Děti různého věku hlídám již několik let. Ve svém volném čase cestuji, čtu, peču nebo trávím čas s přáteli a rodinou.
Fotografie lektora
Klára Tůmová
Fotografie lektora
Alžběta Špinarová
Fotografie lektora
Marie Ernyeiová
Fotografie lektora
Rozalie Sládková
Fotografie lektora
Daniela Steifová
Fotografie lektora
Nela Zavadilová
Fotografie lektora
Johana Ptáčková
Fotografie lektora
Chantal Chadalíková

Spolupráce

Od roku 2003 jsme členy Rodinného svazu (dříve Asociace center pro rodinu).

Úzce spolupracujeme se sdružením YMCA familia - Živá rodina a také s centry pro rodinu po celé České republice.

Rádi pořádáme naše akce v mateřském centru Domeček, v KCMT na Hájích, ve Strašnické farnosti a dalších.

Naším mediálním partnerem pro správu a rozesílání newsletterů je

Smart Emailing logo

Chcete, aby vám nově naplánované kurzy a další informace neunikly?

Přihlašte se k odběru novinek a my Vám budeme posílat informace o nově naplánovaných kurzech!