Zde jsou dostupné ke stažení Stanovy našeho rodinného centra (formát PDF):

Stanovy spolku Rodinné centrum Praha, z.s.